3,000,000ریال | سالانه

پلن 500 مگابایت
فضا500MB
پهنای باندنامحدود
تعداد دیتابیسمحدود - قابل ارتقا
تعداد ایمیلنامحدود
FTPاکانتنامحدود
کنترل پنلDirectAdmin
محل دیتا سنترایران - آسیاتک

5,500,000ریال | سالانه

پلن 1 گیگ
فضا1GB
پهنای باندنامحدود
تعداد دیتابیسمحدود - قابل ارتقا
تعداد ایمیلنامحدود
FTPاکانتنامحدود
کنترل پنلDirectAdmin
محل دیتا سنترایران - آسیاتک

8,500,000ریال | سالانه

پلن 2 گیگ
فضا2GB
پهنای باندنامحدود
تعداد دیتابیسمحدود - قابل ارتقا
تعداد ایمیلنامحدود
FTPاکانتنامحدود
کنترل پنلDirectAdmin
محل دیتا سنترایران - آسیاتک