4,990,000ریال | سالانه

پلن 500 مگابایت
فضا500MB
پهنای باندنامحدود
تعداد دیتابیسنامحدود
تعداد ایمیلنامحدود
FTPاکانتنامحدود
کنترل پنلDirectAdmin
محل دیتا سنترایران - آسیاتک

7,990,000ریال | سالانه

پلن 1 گیگ
فضا1GB
پهنای باندنامحدود
تعداد دیتابیسنامحدود
تعداد ایمیلنامحدود
FTPاکانتنامحدود
کنترل پنلDirectAdmin
محل دیتا سنترایران - آسیاتک

9,990,000ریال | سالانه

پلن 2 گیگ
فضا2GB
پهنای باندنامحدود
تعداد دیتابیسنامحدود
تعداد ایمیلنامحدود
FTPاکانتنامحدود
کنترل پنلDirectAdmin
محل دیتا سنترایران - آسیاتک

18,000,000ریال | سالانه

پلن 5 گیگ
فضا5GB
پهنای باندنامحدود
تعداد دیتابیسنامحدود
تعداد ایمیلنامحدود
FTPاکانتنامحدود
کنترل پنلDirectAdmin
محل دیتا سنترایران - آسیاتک

35,000,000ریال | سالانه

پلن 10 کیک
فضا10GB
پهنای باندنامحدود
تعداد دیتابیسنامحدود
تعداد ایمیلنامحدود
FTPاکانتنامحدود
کنترل پنلDirectAdmin
محل دیتا سنترایران - آسیاتک